Service voorwaarden Smakelijk

1. Voorwaarden

Door de website te bezoeken op https://the-moens.com/, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merken wetgeving.

2. Gebruikslicentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de Smakelijk-website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, slechts tijdelijk beeldmateriaal. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:

  • wijzigen of kopiëren van de materialen;
  • het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • proberen om software op de Smakelijk website te decompileren of reverse-engineeren;
  • verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
  • het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server “spiegelen”
  • Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door MyHomebase.NL Blog. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door de uitgever van de Smakelijk-website. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

  • De materialen op de Smakelijk-website worden geleverd op een ‘as is’-basis. De uitgever geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten .
  • Verder geeft de uitgever geen garantie of beweringen met betrekking tot de juistheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op enige sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval zal de uitgever of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal op de Smakelijk-website te gebruiken. Zelfs indien geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van aangeboden materialen

De materialen die verschijnen op de Smakelijk-website kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. De uitgever garandeert niet dat een van de materialen op zijn website correct, volledig of actueel is. De uitgever kan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in het materiaal op zijn website aanbrengen. De uitgever verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

De uitgever heeft niet alle sites bekeken die aan zijn website zijn gelinkt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door de uitgever van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Aanpassingen

De uitgever kan deze servicevoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Wetgeving

Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.